Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nyt DH-udspil: 30 skridt mod mere lighed i sundhed

30-08-2023
Danske handicaporganisationer (DH) kommer nu med forslag til at skabe mere lighed i sundhed for mennesker med handicap og kronisk sygdom.

Vil du læse sundhedsudspillet? 

Klik her

Et handicap udløser ulighed i sundhed. 

I dag har mennesker med handicap på nærmest alle sundhedsparamentre en ringere sundhedstilstand end mennesker uden handicap. For eksempel:

- Personer med udviklingshandicap dør i snit knap 20 år tidligere end resten af befolkningen

- Knap hver tredje kvinde med et mobilitetshandicap er aldrig blevet screenet for brystkræft

- 45 procent med et handicap siger, at nyopståede sygdomssymptomer er blevet tilskrevet en i forvejen kronisk sygdom, som efterfølgende viste sig ikke at være årsagen

- Hver fjerde med handicap har måtte droppe behandling i sundhedvæsnet, fordi de ikke kunne komme til og fra behandlingen

Hvis du har et handicap, har det alt for ofte en negativ betydning for, hvordan du bliver mødt og hjulpet, og hvilken behandling du får, når du er i kontakt med det danske sundhedsvæsen. Et handicap bliver en barriere i sig selv for at opnå samme adgang til behandling. 

Derfor har DH sammen med sine 35 medlemsorganisationer udarbejdet et sundhedsudspil, der indeholder 30 bud på at skabe mere lighed i sundhed for mennesker med handicap. 

Sundhedsudspillet spænder bred. Lige fra en specialeplan på de specialiserede socialområder og et loft over brugerbetaling på medicin i behandling til lettere adgang til læger med handicapspecifik viden samt udbredelse af solsikkesnoren til hele sundhedvæsnet. 

Spændet i udspillet er så stort, for der er brug for forbedringer over stort set hele linjen, når det kommer til mødet mellem sundhedssystemet og mennesker med handicap.