Gå til sygdomsliste

Etiske regler for cancer.dk

Princip 1: Viden og fundament

Cancer.dk er skabt af Kræftens Bekæmpelse på visionen om at skabe et unikt dansk netsted, der med troværdighed, aktualitet og omfattende viden skal være en dansk ressource af høj kvalitet, hvor etableret og ny viden om kræft gøres tilgængelig for kræftpatienter, deres pårørende, sundhedsprofessionelle og andre med behov for viden om kræft.

Cancer.dk er baseret på Kræftens Bekæmpelses brede folkelige fundament, og det er et mål, at cancer.dk skal understøtte de frivillige og støttende aktiviteter.

Princip 2: Viden om aspekter, der vedrører kræftsygdom, kræftbehandling og muligheder

Cancer.dk’s primære formål er at støtte kræftpatienter og deres pårørende gennem oplysning og lægefaglig information om kræftsygdomme, deres symptomer og behandling samt oplysninger om at leve med kræft, praktiske ting, tanker og følelser og muligheder for at søge hjælp.

Den viden der formidles på cancer.dk er baseret på:

  1. Videnskabelig dokumenteret viden
  2. Viden baseret på erfaringsopsamling
  3. Ny viden og nyheder som videreformidles og vurderes af fagligt relevante personer

Princip 3: Forebyggelse

I anerkendelse af, at forebyggelse og viden om bl.a. livsstilens konsekvenser for helbredet er vigtige skridt for at mindske udbredelsen af kræft i befolkningen, skal cancer.dk bidrage for at medvirke hertil.

Princip 4: Kvalificerede skribenter på tværs af faggrænser

De enkelte redaktører er forpligtede til at sikre, at informationerne i cancer.dk er opdateret med den nyeste viden. Cancer.dk's redaktionelle miljø skal i videst mulig grad tilstræbe udveksling af viden og samarbejde på tværs af traditionelle faggrænser.

Rådgivning angående lægelige og sundhedsmæssige emner, som bliver tilbudt af cancer.dk gives af uddannede læger, farmaceuter, psykologer eller sygeplejersker, medmindre det tilkendegives klart, at et specifikt råd stammer fra en person/organisation uden professionelle kvalifikationer.

Princip 5: Ansvarlig, kilde, referencer og dato

Hvor det er relevant, vil informationer på cancer.dk være forsynet med navnet på tekstforfatter og/eller den ansvarlige i Kræftens Bekæmpelse, datakilde og eventuelt forsynet med links til de oprindelige data. Dato for sidste revidering af de enkelte sider står nederst på siden.

Princip 6: Redaktionel uafhængighed

Redaktionel uafhængighed er af helt afgørende betydning for cancer.dk, der skal give det ubetinget prioritet at forblive uantastelig og uafhængig, såvel af økonomiske som politiske særinteresser.

Cancer.dk's hold af læger forpligter sig til altid at præsentere de mest kompetente medicinske informationer ud fra et strengt fagligt medicinsk skøn. Cancer.dk's lægelige redaktion er således skarpt adskilt fra indtægtssiden. De lægelige medarbejdere, redaktører, skribenter og korrektører på holdet bag cancer.dk må aldrig lade sig influere eller påvirke af finansielle interesser, men skal alene handle ud fra lægelige, professionelle og faglige skøn.

Cancer.dk er finansieret af Kræftens Bekæmpelse. Eventuelle sponsorer for Kræftens Bekæmpelse eller cancer.dk er tydeligt identificeret, herunder identiteten af kommercielle og ikke-kommercielle organisationer, som har bidraget med midler, tjenester eller materiel.

Reklamer og andet materiale, som tjener specielle interesser, vises på en sådan måde, at der tydeligt differentieres mellem det og cancer.dk's eget uafhængigt redigerede materiale.

Princip 7: Støtte

Cancer.dk skal være med til at støtte - ikke erstatte - de forbindelser, der eksisterer mellem dem, der søger information og behandlende læge.

Cancer.dk skal bruge et sprog, der er forståeligt for alle og præsentere information klarest muligt, ligesom der skal være let tilgængelig kontaktmulighed til redaktørerne, så brugerne kan søge yderlig information og hjælp.

Cancer.dk vil være åben for alle og gennem sine interaktive elementer søge at knytte bånd mellem de mange brugere af tjenesten til fælles gavn og støtte i dagligdagen.

Læs mere:

Privatlivspolitik

Generelle brugerbetingelser

 

Nyheder

26-01-2024
Ny aftale sikrer flere kræftpatienter økonomisk hjælp til tandskader
Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale, som betyder, at flere kræftpatienter med tandskader og senfølger i munden kan få økonomisk hjælp til tandlægeregningerne.
Læs flere nyheder