Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Skal fremtidens sundhedsindsatser placeres der, hvor de syge bor?

17-11-2023
Kom til morgenmøde 27. november kl. 08.30-09.30 i BL. Morgenmødet sætter fokus på de almene beboeres sundhedstilstand, og hvordan det nære sundhedsvæsen kan se ud i fremtiden.

Der stilles store krav til fremtidens sundhedsvæsen; Der skal gøres mere nært, nå flere i en aldrende befolkning, have flere forebyggende tilbud og samtidig bekæmpe ulighed i sundhed. 

Men når sundhedsvæsenet skal være nær borgeren, og flere skal behandles i eget hjem, hvad er det så, vi taler om?

I Danmarks almene boligområder bor 1 millioner mennesker. her bor mange mennesker tæt på hinanden. Tidligere målinger har vist, at sundhedstilstanden halter bagud blandt beboerne i de almene boligområder.

På morgenmødet offentliggøres en ny undersøgelse af Statens Institut for Folkesundhed (SDU). Det er allernyeste viden om de almene beboeres sundhedstilstand. 

Sundhedsdata om de almene beboere kommer fra Den Nationale Sundhedsprofil og kan sammenlignes med den øvrige befolkning. med mere iden om helbredsudfordringerne kan vi bedre og mere effektivt målrette sundhedsindsatser.

Men hvordan kan det nære sundhedsvæsen se ud i fremtiden? Hvordan understøtter vi mobile og fleksible sundhedstilbud? Og hvordan kan den nyeste sundhedsteknologi blive en del af hjemmet?

Kom til morgenmøde og hør mere.

Du kan tilmelde dig mødet her

Praktisk

Tidspunkt: 27. november kl. 08:30-09:30

Sted: BL, Studiestæde 50, 1554 København V