Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Anbefalinger til regeringen: Seks skridt til mere social lighed

10-01-2024
Stiftere af alliancen (KL, Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse) præsenterer i dag seks anbefalinger til regeringen om, hvordan der kan skabes mere lighed i sundhed.

De seks anbefalinger er udarbejdet på baggrund af læringer fra de fire års arbejde i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. Anbefalingerne peger blandt andet. på behovet for flere strukturelle forebyggelsestiltag, eksempelvis en højere aldersgrænse for salg af alkohol og markant højere afgifter på tobak og nikotinprodukter, og så skal investeringer i de forebyggende indsatser til børn og unge prioriteres.

De 6 skridt til mere social lighed

Anbefalingerne lyder:

  1. Fokuser på forebyggelse – både ved strukturelle og individrettede indsatser
  2. Mål og tilpas sundhedsindsatser til den enkelte borgers behov og tag udgangspunkt i den lokale population
  3. Styrk fællesskaber og samspillet med det offentlige og civilsamfundet
  4. Arbejd med at fremme sundhed og lighed inden for og på tværs af sektorområder og gør en forskel fra egen position
  5. Styrk og udbred viden om virksomme indsatser, metoder og redskaber
  6. Prioriter investeringer i forebyggende indsatser til børn og unge

Læs anbefalingerne i deres fulde længde her

Anbefalingerne peger bl.a. på behovet for flere strukturelle forebyggelsestiltag som eksempelvis en højere aldersgrænse for salg af alkohol og markant højere afgifter på tobak og nikotinprodukter og så skal investeringer i de forebyggende indsatser til børn og unge prioriteres.

”Vi må og skal nedbringe uligheden i sundhed – det er en af de vigtigste udfordringer, vi som samfund skal løse i fællesskab. Desværre er uligheden også stigende i et presset sundhedsvæsen, så handling er bydende nødvendig nu. De seks anbefalinger er vores samlede bud på, hvor det politiske fokus bør ligge. Ikke én indsats kan løse alt, men sammen gør de en forskel. Vi håber, at regeringen griber vores bold og arbejder videre for at sikre større lighed i sundhed,” siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse og talsmand for alliancen. 

 ”Ulighed i sundhed er et kæmpe problem, som vi er nødt til at sætte hårdere ind for at bekæmpe. I kommunerne er vi mere end klar. Vi er tæt på borgerne i deres hverdagsliv i mødet med sundhedsplejen, dagtilbuddet, skolen, fritids- og kulturlivet og på familieområdet – for bare at nævne nogle af velfærdsområderne, hvor vi kan arbejde forebyggende og i tæt samspil med blandt andet civilsamfundet finde de bedste veje til mere lighed. De seks anbefalinger har bred opbakning blandt alle de centrale aktører, og jeg håber derfor, at regeringen og Folketinget vil sætte handling bag. Vi har brug for stærkere strukturelle tiltag og bedre rammer til at arbejde forebyggende,” siger Sisse Marie Welling, fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

 ”Ulighed i sundhed er udbredt, systematisk og stigende. Det synes jeg er overraskende i et velfærdsland som Danmark. Vi er nødt til at gøre noget aktivt, hvis vi vil have vendt udviklingen – det sker ikke af sig selv. Det handler først og fremmest om forebyggelse og samarbejde. Vi skal på tværs af sektorer og aktører sætte meget stærkere ind for at øge forebyggelsen markant. Der skal sættes mere tryk på de tidlige indsatser og på at tilpasse indsatserne til den enkeltes behov. Samtidig er det nødvendigt, at regeringen og Folketinget er klar til at styrke rammerne for den fælles opgave med at øge lighed i sundhed,” siger Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.