Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

77 alliancepartnere til regeringen: Grib vores 6 anbefalinger

10-01-2024
I dag kommer 77 af partnerne i alliancen med 6 anbefalinger til regeringen for at fremme lighed og sundhed for alle. Partnerne håber, at regeringen griber bolden.
Kronik: Vi bliver ikke lige sunde af at gøre lige meget for alle

Med kronikken Vi bliver ikke lige sunde af at gøre lige meget for alle” i Jyllands-Posten sender partnerne seks anbefalinger til regeringen og Folketinget, som partnerne mener, er de første nødvendige skridt at tage for at skabe mere social lighed i sundhed. Anbefalingerne i kronikken er udarbejdet på baggrund af læringer fra arbejdet i alliancen og anbefalingsoplægget ”Seks skridt til mere social Lighed i Sundhed”, der er udarbejdet af alliancens grundlæggere, Danske Regioner, KL og Kræftens Bekæmpelse.

Læs kronikken med de seks anbefalinger her

Medunderskrivere af kronikken er:

- Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens bekæmpelse

- Karin Friis Bach, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner

- Sisse Marie Welling, fungerende formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalget 

- Anders Voigt Tinning, vicedirektør i Anti Doping Danmark

- Morten Sodemann, overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital

- Ulla Toft, afdelingschef for Afdeling for Forebyggelse, Sundhedsfremme og Samfundet i Steno Diabetes Center Copenhagen

- Terese Sara Høj Jørgensen, lektor i Social Epidemiologi ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

- Anne Holm Hansen, direktør for Astma-Allergi Danmark

- Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri

- Bent Madsen, adm. direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

- Elisa Rimpler, formand i BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

- Peter Bentsen, centerchef i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

- Jesper Gulev Larsen, formand i Danmarks Apotekerforening

- Hans Natorp, formand i Danmarks Idrætsforbund

- Susanne Oksbjerg Dalton, professor og leder i Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)

- Michael Christensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening

- René Nielsen, Næstformand i Dansk Metal

- Merete Nordentoft, forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab

- Dea Seidenfaden, forperson i Dansk Psykologforening

- Pia Clementsen, formand i Dansk Psykoterapeutforening

- Harald Meyer, forperson i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)

- Helle Terkildsen Maindal, forperson i Dansk Selskab for Folkesundhed

- Ditte Brødnum, næstforkvinde i Dansk Socialrådgiverforening

- Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde i Dansk Sygeplejeråd

- Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere

- Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer

- Klaus Lunding, formand for Danske Patienter

- Anne Bukh, formand for DCCC

- Henrik Frederiksen, formand for fagligt udvalg DCCC

- Thomas Maribo, professor og forskningsleder i DEFACTUM

- Michael Borre, professor og formand for DMCG

- Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen 

- Mette Theil, formand for Fagligt selskab af Kliniske Diætister (FAKD)

- Dorte Fischer, næstformand for Fagligt selskab for sundhedsplejersker

- Ditte Gybel, bestyrelsesformand i FitforKids

- Torsten Risør, speciallæge i almen medicin, lektor, Forskningsenhed for Almen Praksis, København og Region Sjælland

- Sanne Rasmussen, læge, lektor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense

- Camilla Hoffmann Merrild, antropolog, lektor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aalborg

- Amanda Paust, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus

- Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed

- Connie Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune

- Lars Rasmussen, formand for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

- Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen

- Ghita Wolf Andreasen, administrerende direktør for Hans Knudsen Instituttet

- Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskadeforeningen

- Anne Kaltoft, adm.direktør Hjerteforeningen

- Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark

- Anna Paldam Folker, Seniorforsker og leder Human Health ved Syddansk Universitet

- Lærke Demant-Ladefoged, Sekretariatsleder for Hus Forbi

- Nina Weis, professor, overlæge og ph.d. ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital,

- Peter Jørgensen, direktør IGL - Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler

- Helle Terkildsen Maindal, professor og sektionsleder på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

- Lis Munk, forkvinde for Jordemoderforeningen

- Jeanette Bauer, chef for Kirkens Korshær

- Ove Andersen, professor og forskningschef Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital

- Charan Nelander, direktør i Komiteen for Sundhedsoplysning

- Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet

- Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

- Mads Roke Clausen, direktør i LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

- Ann Leistiko, direktør i Lungeforeningen

- Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen

- Ida Sofie Jensen, korncernchef i Lægemiddelindustriforeningen

- Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen

- Jens Meldgaard Bruun, Klinisk professor, overlæge og lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt

- Hanna Line Jakobsen, direktør for det soiale område i Novo Nordisk Fonden

- Linda Garlov, landsformand i Osteoporoseforeningen

- Stine Hasling Mogensen, formand i Pharmadanmark

- Ane Bonnerup Vind, videncenterchef i REHPA

- Kira West, formand i Rådet for Socialt Udsatte

- Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen

- Allan Emiliussen, formand i Senior- og Sundhedsudvalget i Haderslev Kommune

- Kristina Louise Bliksted, direktør i Social Sundhed

- Bo Mollerup, direktør i SOCIALT LEDERFORUM

- Morten Hulvej Rod, direktør i Statens Institut for Folkesundhed

- Peter Bindslev Iversen, Ph.D. og programchef for Sårbare og Forebyggelse i Steno Diabetes Center Sjælland

- Anette Andersen, overlæge i Steno Diabetes Center Aarhus

- Ditte Kirkegaard Madsen, forperson for bestyrelsen Sund By Netværket

- Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen

- Janus Laust Thomsen, professor, leder af Center for almen medicin, Aalborg Universitet og formand VID - netværk for viden og kompetencer i almen praksis

- Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune